ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายวงเงินอนุมัติ 2 เท่า* ของรายได้ เฉพาะลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท

10/12/2564

ย้อนกลับ