ข่าวประชาสัมพันธ์

“เอมันนี่” จับมือ “เอไอเอส” จัดโปรช็อปมือถือและแท็บเล็ต รับเงินคืน 3%

30/6/2566

เงื่อนไขการรับ e-Coupon เครดิตเงินคืน:

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกบัตรกดเงินสด A money สำหรับซื้อโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเฉพาะที่เอไอเอสช็อป, เทเลวิซ, และ AIS Buddy โดยทำรายการโอนเงินจากบัตรกดเงินสด A money ผ่าน A money โมบายแอปพลิเคชันเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท หรือเข้าระบบพร้อมเพย์ของท่าน ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ 1 ท่านรับ 1 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • จำกัดจำนวน 600 ท่านแรก ตลอดรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ร่วมรายการสำหรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ IoT (Internet of Things)
 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำหลังหักส่วนลดทุกอย่างแล้ว ต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท/ใบเสร็จ
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
 • ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดสินค้าที่ท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และแนบใบเสร็จรับเงินที่ซื้อสินค้า เพื่อลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมรายการผ่านทางเว็บไซต์ https://amoney.co.th/customer_service (เลือกหัวข้อที่ต้องการสอบถาม “ลงทะเบียนโปรโมชัน AIS”) ท่านสามารถสอบถามขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่พนักงาน เอไอเอสช็อป, เทเลวิซ, และ AIS Buddy หรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ A money โทร 0-2004-5000 (9:00 - 18:00 น. ทุกวัน)
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และแนบใบเสร็จรับเงินที่ซื้อสินค้าภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณ e-Coupon เครดิตเงินคืน มูลค่า 3% สำหรับยอดทำรายการโอนเงินผ่าน A money โมบายแอปพลิเคชันเท่านั้น กรณียอดโอนเงินมีมูลค่ามากกว่ายอดที่แสดงในใบเสร็จ บริษัทฯ จะคำนวณ e-Coupon เครดิตเงินคืน มูลค่า 3% ตามยอดที่แสดงใบเสร็จ
 • จะคำนวณจากยอดเงินซื้อสินค้าต่อ 1 ใบเสร็จ  และรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 300 คะแนนตลอดรายการ (เศษทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณ ไม่สามารถรวมเป็นคะแนนสะสมได้)
 • e-Coupon เครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรกดเงินสด A money จะได้รับรูปแบบคะแนนสะสม โดย 1 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท จะปรากฏบน A money โมบายแอปพลิเคชัน ภายในวันที่ 5 ม.ค. 67
 • ผู้ถือบัตรจะสามารถแลกใช้คะแนนสะสม เมื่อสะสมครบทุก 15, 30, 50 คะแนน โดยทำรายการแลกผ่าน A money โมบายแอปพลิเคชันเท่านั้น คะแนนสะสมที่แลก จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมตามจำนวนที่แลก
 • หลังจากจบระยะเวลาส่งเสริมการขาย บริษัทฯ จะจัดส่งข้อความแจ้งยืนยันรับ e-Coupon เครดิตเงินคืนผ่าน A money โมบายแอปพลิเคชันของสมาชิกผู้ถือบัตรกดเงินสด A money ที่เข้าเงื่อนไขรายการ
 • e-Coupon เครดิตเงินคืน สามารถแลกใช้ได้ภายใน 20 ธ.ค. 67 เท่านั้น
 • e-Coupon เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อ ไม่สามารถเปลี่ยน แลก คืน ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้
 • กรณีมีข้อสงสัยเรื่องการคำนวณสิทธิ์ e-Coupon เครดิตเงินคืน มูลค่า 3% และประสงค์ให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้อง ผู้ถือบัตรกดเงินสด A money ต้องติดต่อบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ e-Coupon เครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรกดเงินสด A money จะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรกดเงินสด A money และมียอดเงินต้นคงค้าง และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำรายการส่งมอบ e-Coupon เครดิตเงินคืน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ A money โทร 0-2004-5000 (9:00 - 18:00 น. ทุกวัน)
ย้อนกลับ