โปรโมชั่น

“เอมันนี่” จับมือ “เอไอเอส” จัดโปรช็อปมือถือและแท็บเล็ต รับเงินคืน 10%

เงื่อนไขการรับ e-Coupon เครดิตเงินคืน 10%

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกบัตรกดเงินสดเอมันนี่ สำหรับซื้อโทรศัพท์มือถือ Xiaomi Redmi 12 5G เฉพาะที่ เอไอเอสช็อป, เทเลวิซ, และ AIS Buddy เท่านั้น โดยทำรายการโอนเงินจากบัตรกดเงินสด A money ผ่าน A money โมบายแอปพลิเคชัน เข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท หรือ เข้าระบบพร้อมเพย์ ของท่าน ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ 1 ท่านรับ 1 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • จำกัดจำนวน 600 ท่านแรก ตลอดรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ร่วมรายการสำหรับโทรศัพท์มือถือ Xiaomi Redmi 12 5G เท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ IoT (Internet of Things)
 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำหลังหักส่วนลดทุกอย่างแล้ว ต้องไม่ต่ำกว่า 600 บาท/ใบเสร็จ
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 66 – 30 พ.ย. 66
 • ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดสินค้าที่ท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และแนบใบเสร็จรับเงินที่ซื้อสินค้า เพื่อลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมรายการผ่านทางเว็บไซต์ https://amoney.co.th/customer_service (เลือกหัวข้อที่ต้องการสอบถาม “ลงทะเบียนโปรโมชัน AIS”) ท่านสามารถสอบถามขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่พนักงาน เอไอเอสช็อป, เทเลวิซ, และ AIS Buddy หรือ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ A money โทร 02 004 5000 (เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ทุกวัน)
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และแนบใบเสร็จรับเงินที่ซื้อสินค้าภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณ e-Coupon เครดิตเงินคืน มูลค่า 10% สำหรับยอดทำรายการโอนเงินผ่าน A money โมบายแอปพลิเคชัน เท่านั้น กรณียอดโอนเงินมีมูลค่ามากกว่ายอดที่แสดงในใบเสร็จ บริษัทฯ จะคำนวณ e-Coupon เครดิตเงินคืน มูลค่า 10% ตามยอดที่แสดงใบเสร็จ
 • จะคำนวณจากยอดเงินซื้อสินค้าต่อ 1 ใบเสร็จ และรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 600 คะแนนตลอดรายการ (เศษทศนิยม ที่เกิดจากการคำนวณ ไม่สามารถรวมเป็นคะแนนสะสมได้)
 • e-Coupon เครดิตเงินคืน จะได้รับรูปแบบคะแนนสะสม โดย 1 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท จะปรากฏบน A money โมบายแอปพลิเคชัน ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำรายการตามที่กำหนดเสร็จสมบูรณ์
 • บริษัทฯ จะจัดส่งข้อความแจ้งยืนยันรับ e-Coupon เครดิตเงินคืน ผ่าน A money โมบายแอปพลิเคชัน ของสมาชิกผู้ถือบัตรกดเงินสด A money ที่เข้าเงื่อนไขรายการ
 • ผู้ถือบัตรจะสามารถแลกใช้คะแนนสะสม เมื่อสะสมครบทุก 15,30,50 คะแนน โดยทำรายการแลกผ่าน A money โมบาย แอปพลิเคชัน เท่านั้น คะแนนสะสมที่แลก จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมตามจำนวนที่แลก
 • e-Coupon เครดิตเงินคืน สามารถแลกใช้ได้ภายใน 20 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 • e-Coupon เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อ ไม่สามารถเปลี่ยน แลก คืน ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้
 • กรณีมีข้อสงสัยเรื่องการคำนวณสิทธิ์ e-Coupon เครดิตเงินคืน มูลค่า 10% และประสงค์ให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้อง

ผู้ถือบัตรกดเงินสด A money ต้องติดต่อบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ e-Coupon เครดิตเงินคืน

 • ผู้ถือบัตรกดเงินสด A money จะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรกดเงินสด A money และมียอดเงินต้นคงค้าง และ ไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำรายการส่งมอบ e-Coupon เครดิตเงินคืน
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดการรับเครดิตเงินคืนปกติ ที่บัตรกดเงินสด A money จัดทำรายการส่งเสริมการขายร่วมกับเอไอเอส  
 • ดูข้อมูลการชำระเงินด้วยบัตรกดเงินสด  A money และเงื่อนไขเครดิตเงินคืนเพิ่มเติม คลิกhttps://www.ais.th/consumers/promotions/smart-pay/a-money-pay
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ A money โทร 02 004 5000 (เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ทุกวัน)