A money Buddy

รวมทุกบริการไว้บน LINE Application

+เพิ่มเพื่อน

Smartphone

A money Buddy ทำอะไรได้บ้าง

new feature new feature

ขั้นตอนการผูกบัญชี A money Buddy

Our Service

บริการของเรา

เพิ่มความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้นด้วยเมนูบริการของเรา

เปลี่ยนแปลงข้อมูล

สามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้ด้วยตัวเอง

Change Data Service
Payment Service

บริการชำระเงิน

แสดง QR code และ Barcode เพื่อชำระเงินผ่านแอปธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

บริการถอนเงิน

สามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือบัญชีพร้อมเพย์ได้ง่ายๆ

Withdraw Service
Check Balnace Service

ตรวจสอบวงเงินบัตร

สามารถตรวจสอบวงเงินบัตรกดเงินสดหรือวงเงินกดเงินสดคงเหลือ

e-Statement/e-NCB

บริการจัดส่งใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงิน บัตรกดเงินสด A money โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

e-Statement/e-NCB

ค้นหา @Amoney

บน Line Application

หรือ
Third slide

สแกน QR Code