สิทธิประโยชน์

 • บัตรกดเงินสด A money

  สมัครง่าย อนุมัติไว รับบัตรได้ทันที

  บัตรกดเงินสดประเภทสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล (Revolving Loan) ที่พร้อมจะเคียงข้างคุณในทุกช่วงจังหวะของชีวิต ตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน เพื่อสนับสนุนทุกความปรารถนาให้เป็นจริง อีกทั้งยังมอบเงินสำรองสำหรับโอกาสพิเศษและยามจำเป็น ให้ชีวิตคุณง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น เอมันนี่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณด้วยความจริงใจ

 • วงเงินอนุมัติ

  (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป)

  อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉพาะลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท*
  * การพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคล ฯ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับฯ

บริการของบัตร

เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรกดเงินสด A money

ถอนเงินผ่านเครื่อง(ATM) ของ ธนาคารพันธมิตร

  • ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสด
   13 บาท
   /ครั้ง

   ค่าธรรมเนียมในการถอน
   เงินสด 13 บาท/ครั้ง

  • ถอนเงินสดขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป

   ถอนเงินสด ขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป

  • วงเงินสูงสุดในการเบิกแต่ละครั้ง
   จะขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุดในการเบิกจ่าย

   จากเครื่อง ATM ของธนาคารฯ ที่ท่านใช้บริการ

   หรือ ตามวงเงินคงเหลือในบัญชี

   วงเงินสูงสุดในการเบิก
   แต่ละครั้ง
   จะขึ้นอยู่กับ

   วงเงินสูงสุดในการเบิกจ่าย

   เบิกจ่าย
   จากเครื่อง ATM

   ของธนาคารฯ ที่ท่าน

   ใช้บริการหรือ ตาม

   วงเงินคงเหลือในบัญชี

ตัวอย่าง

แสดงการใช้วงเงินในบัตรเมื่อมีการเบิกถอนและชำระคืน

 • คำอธิบายเพิ่มเติม

 • วงเงินสินเชื่อ

  หมายถึง ยอดวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ

 • วงเงินสินเชื่อคงเหลือ

  หมายถึง ยอดวงเงินสินเชื่อที่สามารถเบิกถอนเงินสดได้

 • เงินต้นคงค้าง

  หมายถึง ยอดวงเงินสินเชื่อใช้ไปแล้วยังไม่ถึงกำหนดชำระคืน

 • หมายเหตุ:

  ตัวเลขที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่างที่ยังไม่รวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน