เบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ของ A money ตลอด 24 ชม.

 • ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียม เมื่อกดเงินจากเครื่อง ATM ของ A money

  ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียม เมื่อกดเงินจากเครื่อง ATM ของ A money

 • เบิกถอนเงินสดได้อย่างสะดวก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในแต่ละวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

  เบิกถอนเงินสดได้อย่างสะดวก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในแต่ละวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

 • ถอนเงินสดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (ต่อครั้ง) หรือธนบัตรไม่เกิน 25 ใบ หรือ ตามวงเงินคงเหลือในบัญชี

  ถอนเงินสดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (ต่อครั้ง) หรือธนบัตรไม่เกิน 25 ใบ หรือ ตามวงเงินคงเหลือในบัญชี

กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บัตรกดเงินสด คลิกเลย!

ขั้นตอนการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ของ A money

 • 1

  สอดบัตรกดเงินสด A money

 • 2

  กดรหัสส่วนตัว 4 หลัก

 • 3

  เลือกรายการจำนวนเงินที่ต้องการ หรือเลือกแบบถอนระบุจำนวนเงิน

 • 4

  ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน แล้วกดปุ่มยืนยันการถอนเงิน

 • 5

  รับเงิน และตรวจสอบจำนวนเงิน

 • 6

  ระบุว่าต้องการพิมพ์ ใบบันทึก รายการหรือไม่

 • 7

  รอรับใบบันทึกรายการ และบัตร A money

การให้บริการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารพันธมิตร ( พื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ )

ธนาคารพันธมิตร ค่าธรรมเนียม กดเงินสด ช่วงเวลาให้บริการ เบิกเงิน จำนวนครั้งในการ ทำรายการ/วัน* จำนวนเงินที่กดได้ สูงสุด/ครั้ง**

13 บาท/ครั้ง

24 ชั่วโมง

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

20,000 บาท/ครั้ง

13 บาท/ครั้ง

24 ชั่วโมง

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

25,000 บาท/ครั้ง

13 บาท/ครั้ง

ตั้งแต่เวลา 6.30 - 22.00 น.

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

30,000 บาท/ครั้ง

 • ค่าธรรมเนียมกดเงินสด

  13 บาท/ครั้ง

  ช่วงเวลาให้บริการเบิกเงิน

  24 ชั่วโมง

  จำนวนครั้งในการ ทำรายการ/วัน*

  ไม่จำกัด จำนวนครั้ง

  จำนวนเงินที่กดได้ สูงสุด/ครั้ง**

  20,000 บาท/ครั้ง

 • ค่าธรรมเนียมกดเงินสด

  13 บาท/ครั้ง

  ช่วงเวลาให้บริการเบิกเงิน

  24 ชั่วโมง

  จำนวนครั้งในการ ทำรายการ/วัน*

  ไม่จำกัด จำนวนครั้ง

  จำนวนเงินที่กดได้ สูงสุด/ครั้ง**

  20,000 บาท/ครั้ง

 • ค่าธรรมเนียมกดเงินสด

  13 บาท/ครั้ง

  ช่วงเวลาให้บริการเบิกเงิน

  ตั้งแต่เวลา 6.30 - 23.00 น.

  จำนวนครั้งในการ ทำรายการ/วัน*

  ไม่จำกัด จำนวนครั้ง

  จำนวนเงินที่กดได้ สูงสุด/ครั้ง**

  25,000 บาท/ครั้ง

 • ค่าธรรมเนียมกดเงินสด

  13 บาท/ครั้ง

  ช่วงเวลาให้บริการเบิกเงิน

  ตั้งแต่เวลา 6.30 - 22.00 น.

  จำนวนครั้งในการ ทำรายการ/วัน*

  ไม่จำกัด จำนวนครั้ง

  จำนวนเงินที่กดได้ สูงสุด/ครั้ง**

  30,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ:

*

ไม่จำกัดจำนวนครั้งของการถอนเงินสดในแต่ละวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

*

ถอนเงินสดขั้นต่ำได้ตั่งแต่ 100 บาทขึ้นไป

**

วงเงินสูงสุดในการเบิกถอนเงินสดแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุดในการจ่ายจากเครื่อง ATM ของธนาคารฯ ที่ท่านใช้บริการ หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี

ขั้นตอนการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารพันธมิตร

 • 1

  สอดบัตรกดเงินสด A money

 • 2

  กดรหัสส่วนตัว 4 หลัก

 • 3

  เลือกรายการจำนวนเงินที่ต้องการ หรือเลือกแบบถอนระบุจำนวนเงิน

 • 4

  กรณีเลือกแบบถอนระบุจำนวนเงิน ให้เลือกประเภทบัญชีบัตรเครดิต

 • 5

  ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน (จำนวนเงินถอนสูงสุดขึ้นอยูกับ เงื่อนไขของธนาคาร)

 • 6

  รับเงิน และตรวจสอบจำนวนเงิน

 • 7

  รอรับใบบันทึกรายการ และบัตร กดเงินสด A money