การให้บริการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารพันธมิตร ( พื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ )

ธนาคารพันธมิตร ค่าธรรมเนียม กดเงินสด ช่วงเวลาให้บริการ เบิกเงิน จำนวนครั้งในการ ทำรายการ/วัน* จำนวนเงินที่กดได้ สูงสุด/ครั้ง**

13 บาท/ครั้ง

ตั้งแต่เวลา 05.30 - 22.30 น.

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

20,000 บาท/ครั้ง

13 บาท/ครั้ง

ตั้งแต่เวลา 05.30 - 22.30 น.

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

25,000 บาท/ครั้ง

13 บาท/ครั้ง

ตั้งแต่เวลา 05.30 - 22.30 น.

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

30,000 บาท/ครั้ง

 • ค่าธรรมเนียมกดเงินสด

  13 บาท/ครั้ง

  ช่วงเวลาให้บริการเบิกเงิน

  ตั้งแต่เวลา 05.30 - 22.30 น.

  จำนวนครั้งในการ ทำรายการ/วัน*

  ไม่จำกัด จำนวนครั้ง

  จำนวนเงินที่กดได้ สูงสุด/ครั้ง**

  20,000 บาท/ครั้ง

 • ค่าธรรมเนียมกดเงินสด

  13 บาท/ครั้ง

  ช่วงเวลาให้บริการเบิกเงิน

  ตั้งแต่เวลา 05.30 - 22.30 น.

  จำนวนครั้งในการ ทำรายการ/วัน*

  ไม่จำกัด จำนวนครั้ง

  จำนวนเงินที่กดได้ สูงสุด/ครั้ง**

  20,000 บาท/ครั้ง

 • ค่าธรรมเนียมกดเงินสด

  13 บาท/ครั้ง

  ช่วงเวลาให้บริการเบิกเงิน

  ตั้งแต่เวลา 05.30 - 22.30 น.

  จำนวนครั้งในการ ทำรายการ/วัน*

  ไม่จำกัด จำนวนครั้ง

  จำนวนเงินที่กดได้ สูงสุด/ครั้ง**

  25,000 บาท/ครั้ง

 • ค่าธรรมเนียมกดเงินสด

  13 บาท/ครั้ง

  ช่วงเวลาให้บริการเบิกเงิน

  ตั้งแต่เวลา 05.30 - 22.30 น.

  จำนวนครั้งในการ ทำรายการ/วัน*

  ไม่จำกัด จำนวนครั้ง

  จำนวนเงินที่กดได้ สูงสุด/ครั้ง**

  30,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ:

*

ไม่จำกัดจำนวนครั้งของการถอนเงินสดในแต่ละวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

*

ถอนเงินสดขั้นต่ำได้ตั่งแต่ 100 บาทขึ้นไป

**

วงเงินสูงสุดในการเบิกถอนเงินสดแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุดในการจ่ายจากเครื่อง ATM ของธนาคารฯ ที่ท่านใช้บริการ หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี

ขั้นตอนการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารพันธมิตร

 • 1

  สอดบัตรกดเงินสด A money

 • 2

  กดรหัสส่วนตัว 4 หลัก

 • 3

  เลือกรายการจำนวนเงินที่ต้องการ หรือเลือกแบบถอนระบุจำนวนเงิน

 • 4

  กรณีเลือกแบบถอนระบุจำนวนเงิน ให้เลือกประเภทบัญชีบัตรเครดิต

 • 5

  ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน (จำนวนเงินถอนสูงสุดขึ้นอยูกับ เงื่อนไขของธนาคาร)

 • 6

  รับเงิน และตรวจสอบจำนวนเงิน

 • 7

  รอรับใบบันทึกรายการ และบัตร กดเงินสด A money