ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นแนวปฏิบัติให้กับผู้ถือบัตรกดเงินสด A money ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเบิกเงินสดมาใช้ รายละเอียดจะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าเมื่อลืมรหัสผ่าน บัตรเสียหาย หรือ สูญหาย ต้องติดต่อสาขาใกล้บ้านอย่างไรเพื่อให้ท่านมีความสะดวกต่อการเบิกถอนเงินสดมาใช้งานในแต่ละครั้ง

การรับบัตร และการเก็บรักษาบัตร

 • ยื่นปุ๊บ...รับบัตรปั๊บ

  หลังจากยื่นเอกสารการสมัครครบถ้วน จะได้รับบัตรกดเงินสด A money ทันที

  ทั้งนี้ บัตรจะยังไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติ โดยบริษัทฯ แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อผ่านทางข้อความ(SMS) ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในใบสมัคร

 • ตรวจ และเซ็น

  กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ บัตรกดเงินสด A money

  พร้อมลงลายมือชื่อในช่องลายเซ็นด้านหลังบัตรทันที ด้วยปากกาลูกลื่น

 • เปิดใช้ทันที ตลอด 24 ชม.

  เมื่อบัตรกดเงินสด A money ได้รับการอนุมัติ

  กรุณาเปิดใช้บริการบัตรกดเงินสด A money ทันที เมื่อบัตรได้รับการอนุมัติผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หมายเลข 0-2004-5000 กด *2 ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีไม่เปิดใช้บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตร บัตรจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

 • เพื่อความปลอดภัย

  ไม่ควรเก็บบัตรกดเงินสด A money และรหัสส่วนตัว(PIN) 4 หลักไว้ในที่เดียวกัน

  รหัสกดเงินสดเป็นรหัสส่วนลับส่วนบุคคล ไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ รวมถึงไม่มอบหรือโอนบัตร และหมายเลขหน้าบัตรให้บุคคลอื่นใช้แทน

รหัสบัตรกดเงินสด A money

 • รหัสส่วนตัว (PIN) 4 หลัก

  ที่ใช้ควบคู่กับบัตรกดเงินสด A money สำหรับการเบิกถอนเงินสดที่ ตู้ ATM ธนาคารพันธมิตร

การขอทำบัตรใหม่

 • กรณีบัตรสูญหาย หรือถูกขโมย

  1. โทรอายัดบัตรที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2004-5000 ช่วงเวลาทำการ 09.00-18.00 น. ทุกวัน
  2. เตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ติดต่อสำนักงานสาขา A money เพื่อขอออกบัตรใหม่
  1. โทรอายัดบัตรที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร.
   0-2004-5000
   ช่วงเวลาทำการ 09.00-18.00 น. ทุกวัน
  2. เตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ติดต่อสำนักงานสาขา A money เพื่อขอออกบัตรใหม่
 • กรณีบัตรชำรุด

  หากบัตรกดเงินสด A money ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากบัตรหักหรือ แถบแม่เหล็กเสีย หรือสาเหตุอื่นๆ กรุณาติดต่อสำนักงานสาขา A money

  หากบัตรกดเงินสด A money ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากบัตรหักหรือ แถบแม่เหล็กเสีย หรือสาเหตุอื่นๆ กรุณาติดต่อสำนักงานสาขา A money

 • กรณีอื่นๆ เช่น ลืมรหัส, กดรหัสผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง กรุณาติดต่อสำนักงานสาขา A money

หมายเหตุ: ในการขอออกบัตรใหม่ทุกกรณี ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอออกบัตรใหม่ 100 บาท/ครั้ง โดยจะเรียกเก็บในรอบบัญชีถัดไป