ชำระง่าย หลากหลายช่องทาง

ชำระด้วยเงินสด

ช่องทางการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

ตัวแทนรับชำระ

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส

  บาร์โค้ดบนใบแจ้งยอดฯ

  หมายเลขบัตรเอมันนี่ 16 หลัก (แจ้งรหัสบริษัทฯ 99)

  20 บาท/ครั้ง

  เคาน์เตอร์เซอร์วิส

  วิธีการชำระเงิน

  • บาร์โค้ดบนใบแจ้งยอดฯ

  • หมายเลขบัตรเอมันนี่ 16 หลัก (แจ้งรหัสบริษัทฯ 99)

  ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

  20 บาท/ครั้ง

 • จุดบริการ โลตัส

  บาร์โค้ดบนใบแจ้งยอดฯ

  หมายเลขบัตรเอมันนี่ 16 หลัก (แจ้งรหัสบริษัทฯ 501)

  10 บาท/ครั้ง

  จุดบริการ โลตัส

  วิธีการชำระเงิน

  • บาร์โค้ดบนใบแจ้งยอดฯ

  • หมายเลขบัตรเอมันนี่ 16 หลัก (แจ้งรหัสบริษัทฯ 99)

  ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

  10 บาท/ครั้ง

 • ธนาคารกรุงไทย

  บาร์โค้ดบนใบแจ้งยอดฯ

  10-20 บาท/รายการ

  วิธีการชำระเงิน

  • บาร์โค้ดบนใบแจ้งยอดฯ

  • หมายเลขบัตรเอมันนี่ 16 หลัก

  ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

  5-20 บาท/รายการ

 • ธนาคารอื่นๆ ที่ให้บริการชำระบิลข้ามธนาคาร*

  บาร์โค้ดบนใบแจ้งยอดฯ

  ไม่เกิน 5 บาท/รายการ ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

  ไม่เกิน 20 บาท/รายการ ในช่องทางสาขา

  ธนาคารอื่นๆ ที่ให้บริการชำระบิล ข้ามธนาคาร*

  วิธีการชำระเงิน

  • บาร์โค้ดบนใบแจ้งยอดฯ

  ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

  ไม่เกิน 5 บาท/รายการ ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

  ไม่เกิน 20 บาท/รายการ ในช่องทางสาขา

หมายเหตุ: *ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อธนาคาร และผู้ให้บริการที่เข้าร่วมได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียม เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ

   ช่วงเวลาให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 22.30 น.