ติดต่อเรา ติดต่อง่าย มั่นใจ ครอบคลุมไปทุกพื้นที่

ที่อยู่บริษัท

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 33,34 ห้องเลขที่ บี 3301-2, บี 3401-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

โทร:

แฟกซ์:

อีเมล:

เว็ปไซต์:

ส่งเรื่องสอบถาม/แนะนำ/ร้องเรียน

ชื่อจริงไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย) *

นามสกุล (ภาษาไทย) *

อีเมล *

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

ผู้สอบถาม *

หัวข้อที่ต้องการสอบถาม *

รายละเอียด *

ไฟล์แนบ :

Browse
0%

รองรับไฟล์ประเภท PDF และไฟล์ภาพ เท่านั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เพื่อคุ้มครองสิทธิและให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน หากต้องการติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เพื่อขอคำปรึกษา หรือ แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข สามารถดำเนินการได้ ตามช่องการรับเรื่องร้องเรียน https://www.1213.or.th