สมัครบัตรผ่านไปรษณีย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย

 • อายุ 20-60 ปี

 • รายได้ประจำตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน หรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

 • มีที่อยู่ และที่ทำงานอยู่ ในเขตพื้นที่ให้บริการ

เอกสารประกอบการสมัคร

บัตรประจำตัวประชาชน

เอกสารแสดงรายได้

 • 1 บัตรประจำตัวประชาชน
 • 2 เอกสารแสดงรายได้
  • 2.1 รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร
   • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง ( ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือ ออก ไม่เกิน 2 เดือน )

   • บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

  • 2.2 รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร

  สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน)

ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด A money

และส่งเอกสารกลับมาบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

 • ขั้นตอนที่ 1

  ดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสาร ทั้งหมดให้ครบถ้วน

 • ขั้นตอนที่ 2

  กรอกข้อมูลในใบสมัครและลงนาม ในใบสมัครและเอกสาร ประกอบการสมัครให้ครบถ้วน
 • ขั้นตอนที่ 3

  ถ่ายภาพใบสมัครและ เอกสารประกอบการสมัคร ที่กรอกข้อมูลและลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งให้ศูนย์อนุมัติสินเชื่อพิจารณา ความครบถ้วนของเอกสารทาง LINE Application ก่อนนำส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ ID: @223npjbe Link: https://lin.ee/uJE601L QR Code:
 • ขั้นตอนที่ 4

  ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ถึงศูนย์อนุมัติสินเชื่อบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้องเลขที่ บี 3401-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • ขั้นตอนที่ 5

  รอรับการอนุมัติ รอรับผลการพิจารณาสินเชื่อทาง SMS หากได้รับการอนุมัติ กรณีเลือกรับ e-Card ท่านสามารถ เปิดบัตรผ่าน A money Mobile Application กรณีเลือกรับบัตรพลาสติก ท่านสามารถเปิด บัตรผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ โทร 0-2004-5000 กด *2