บริการหักบัญชีอัตโนมัติ บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

รายละเอียด

บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินเชื่อที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน / รายงวด เพียงท่านมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงไทย และกรุงเทพ ก็สามารถสมัครใช้บริการได้ สะดวก ไม่ต้องกังวลกับการชำระค่างวดในทุก ๆ เดือน

บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินเชื่อที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน / รายงวด เพียงท่านมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงไทย และกรุงเทพ ก็สามารถสมัครใช้บริการได้ สะดวก ไม่ต้องกังวลกับการชำระค่างวดในทุก ๆ เดือน

ไม่มี! ค่าธรรมเนียม


ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

 1 

ธนาคารที่ให้บริการ

ธนาคารที่ให้บริการ ATM Call Center Mobile application
(ธนาคารผู้ให้บริการ)
Mobile application
(A money)

 • ATM
 • Call Cemter
 • Mobile application
  (ธนาคารผู้ให้บริการ)
 • Mobile application
  (A money)
 • ATM
 • Call Center
 • Mobile application
  (ธนาคารผู้ให้บริการ)
 • Mobile application
  (A money)
 • ATM
 • Call Center
 • Mobile application
  (ธนาคารผู้ให้บริการ)
 • Mobile application
  (A money)
 • ATM
 • Call Center
 • Mobile application
  (ธนาคารผู้ให้บริการ)
 • Mobile application
  (A money)
 •  2 

  สำนักงานสาขาเอมันนี่ (A money) ทั่วประเทศ


  เอกสารและข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อสมัครบริการหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

  เอกสารในการลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคาร หรือสำนักงานสาขาเอมันนี่ (A money) ทั่วประเทศ

  •  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
  •  สมุดบัญชีธนาคารตัวจริง พร้อมสำเนา
  •  หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

  หมายเหตุ: การลงลายมือชื่อในเอกสารประกอบการลงทะเบียนทุกฉบับ จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ให้ไว้กับธนาคารเท่านั้น


  ข้อมูลในการทำรายการเพื่อลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร

  •  รหัสบริษัทสำหรับการลงทะเบียน
   •    - ธนาคารไทยพาณิชย์ รหัสบริษัทฯ ในการลงทะเบียน 8027
   •    - ธนาคารกสิกรไทย รหัสบริษัทฯ ในการลงทะเบียน 11476
   •    - ธนาคารกรุงไทย รหัสบริษัทฯ ในการลงทะเบียน 5468
   •    - ธนาคารกรุงเทพ รหัสบริษัทฯ ในการลงทะเบียน AIRAIF
  •  หมายเลขอ้างอิงสำหรับการลูกค้าที่มีสัญญา กับบริษัทฯ (Ref):เลขที่สัญญา 16 หลัก
  •  หมายเลขอ้างอิงสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีสัญญา กับบริษัทฯ (Ref): หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  หมายเหตุ:  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของ ธนาคาร ไทยพาณิชย์,กสิกรไทย, กรุงไทย, กรุงเทพ ทั่วประเทศ
  • สำนักงานสาขาเอมันนี่ (A money) ทั่วประเทศ หรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 0-2004-5000