ข่าวประชาสัมพันธ์

“เอมันนี่” รวมพลังส่งมอบสิ่งของเนื่องในเดือนสตรีสากล

10/4/2567

“เอมันนี่” รวมพลังส่งมอบสิ่งของเนื่องในเดือนสตรีสากล

กฤตยา โภคะทรัพย์ไพบูลย์ (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไอร่า แอนด์
ไอฟุล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานร่วมส่งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นจากกิจกรรม “ปันสุข สร้างสุข” ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของพนักงานในองค์กรเพื่อส่งต่อความดีเนื่องในเดือนสตรีสากล โดยมี รัจนา ศุภเมธิน (ที่ 3 จากซ้าย) เลขานุการผู้อำนวยการสมาคมฯ และ วิไลพร เพียงกระโทก ประชาสัมพันธ์สมาคม ให้เกียรติต้อนรับและรับมอบ ณ  อาคารนารินทร์กรุณา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง

ย้อนกลับ