ข่าวประชาสัมพันธ์

“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” รุกขยายตลาดนาโนไฟแนนซ์ หนุนรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุน-กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

10/5/2567

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์โตต่อเนื่อง บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล เดินหน้าบุกตลาด หนุนเสริมสภาพคล่อง-เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างอาชีพและต่อยอดกิจการ พร้อมช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายภาครัฐและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยโดยรวม กำหนดวงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 100,000 บาท ผ่านการอนุมัติรับเงินโอนเข้าบัญชี สมัครได้แล้ววันนี้! ที่ A money ทุกสาขาทั่วประเทศ 

นายคิมิฮิโระ โอโมริ (Mr.Kimihiro Omori) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด “เอมันนี่ (A money)” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A money บัดดี้เรื่องเงิน” และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance) เปิดเผยว่า ตลาดสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง และกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับผู้กู้ ทั้งรายย่อยและผู้ประกอบอาชีพ พ่อค้าแม่ค้า เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยหรือผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการใช้เงินทุนในการประกอบอาชีพ แต่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ เนื่องจากไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินรายได้ที่ชัดเจน เช่น ผู้ประกอบธุรกิจใหม่ที่อาจไม่มีรายได้ประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือนและไม่มีสินทรัพย์ที่จะนำมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน แต่มีความสามารถในการชำระหนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพและต่อยอดกิจการ รวมทั้งช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ปัจจุบัน บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ผ่านสาขาของ  A money รวมทั้งสิ้น จำนวน  45  สาขาทั่วประเทศไทย โดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี และคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective rate) โดยมีการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้กู้ ระบบติดตามคุณภาพของผู้กู้ ช่วยให้การพิจารณาเครดิตของผู้กู้ได้อย่างแม่นยำและเหมาะสม ลดความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ รวมทั้งป้องกันปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)  ซึ่งการปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ของบริษัทฯ นอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้นและไม่ต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบแล้ว ยังเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการเข้าถึงและขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย จะต้องมีอายุ 20-60 ปี มีสัญชาติไทย ประกอบธุรกิจเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ส่วนเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกและรายการเดินบัญชีจากรายการปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด สำเนาทะเบียนการค้า/พาณิชย์ หรือ สัญญาเช่าพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ หรือหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดินที่สถานประกอบการตั้งอยู่เพื่อแสดงการประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี รูปถ่ายร้านค้าปัจจุบันแบบสีถ่ายไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี 

ส่วนผู้ค้ำประกัน ต้องมีอายุ 20-60 ปี มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีรายได้ประจำ เงินเดือนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ส่วนเอกสารที่ใช้ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารต้นฉบับรายงานการตรวจสอบข้อมูลเครดิต (ไม่เกิน 1 เดือน) สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง (ไม่เกิน 2 เดือน) และสำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกและรายการเดินบัญชีจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด  


ผู้สนใจสามารถสมัครสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หรือนาโนไฟแนนซ์ จาก บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล ได้ที่ A money ทุกสาขาทั่วประเทศ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2004-5000 หรือ www.aira-aiful.co.th

ย้อนกลับ