ข่าวประชาสัมพันธ์

A money บัดดี้ร่วมส่งเสริมสุขภาพดีเพื่อคนไทย

24/5/2567

นายสมพร บุญเกิด (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์การตลาด บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบเงินสนับสนุนให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ ในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคมะเร็ง รวมทั้งดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ยากไร้ ผ่านโครงการ “A money บัดดี้ร่วมส่งเสริมสุขภาพดีเพื่อคนไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเข้าไปสนับสนุนหน่วยงานด้านสุขภาพต่าง ๆ โดยมี นายโชคชัย สุขเหลือง (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ, นางสาวอนงค์นาฎ เอี่ยมสะอาด (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป, และ นางศิริพรรณ พิษาภาพ (ที่ 1 จากขวา) ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมพิเศษ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้เกียรติรับมอบและต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

ย้อนกลับ