ทิปส์การเงิน

การเคลียร์หนี้แบบ haircut คืออะไร แล้วมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

28 กันยายน 2566 By AIRA & AIFUL

หนี้สินเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับหลาย ๆ คน บางครั้งการใช้จ่ายเกินตัวหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น อาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ ส่งผลให้เกิดความเครียดและปัญหาทางการเงินตามมา การเคลียร์หนี้แบบ haircut คือหนึ่งในทางเลือกสำหรับผู้ที่มีหนี้สินจำนวนมากและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ

 

การเคลียร์หนี้แบบ haircut คืออะไร

การเคลียร์หนี้แบบ haircut เป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยการเจรจาระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ เพื่อขอลดยอดหนี้ลง โดยลูกหนี้จะจ่ายหนี้ทั้งหมดตามจำนวนที่ตกลงกัน ซึ่งอาจเป็นการจ่ายปิดจบในครั้งเดียวหรือผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งมักจะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น 1 – 6 งวด ก็ได้

 

ผลดีของลูกหนี้

  • ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย เมื่อยอดหนี้ลดลง ภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยก็จะลดลงตามไปด้วย
  • เคลียร์หนี้ให้จบเร็วขึ้น ลูกหนี้สามารถเคลียร์หนี้ให้จบเร็วขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาในการผ่อนชำระหนี้เป็นเวลานาน
  • ฟื้นฟูสภาพการเงิน เมื่อหนี้สินลดลง ลูกหนี้ก็สามารถฟื้นฟูสภาพการเงินได้ และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

 

ผลเสียของลูกหนี้

  • เสียประวัติเครดิต เครดิตทางการเงินของคุณจะอยู่ในระบบประเมินความเสี่ยงของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งจะประเมินคะแนนเครดิตให้คุณ หากคุณไม่จ่ายหนี้ให้ตรงเวลา คะแนนเครดิตของคุณจะลดลงไม่เพียงแค่ในระยะสั้นแต่ยังสามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขอสินเชื่อหรือรับบริการทางการเงินในอนาคต
  • เสี่ยงต่อการปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อมักใช้คะแนนเครดิตในการตัดสินใจในการอนุมัติสินเชื่อ หากคะแนนเครดิตของคุณลดลง เจ้าหนี้อาจปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อของคุณ

 

การเคลียร์หนี้แบบ haircut เหมาะกับใคร

การเคลียร์หนี้แบบ haircut เหมาะกับลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ เช่น มีรายได้ลดลง โดยลูกหนี้อาจมีเงินก้อนซึ่งยังไม่พอปิดหนี้ทั้งหมด แต่มีความพร้อมและความตั้งใจในการเคลียร์หนี้ให้จบในเวลาอันสั้นตามเงื่อนไขของผู้ให้สินเชื่อ

 

นอกจากข้อดีและข้อเสียข้างต้นแล้ว การเคลียร์หนี้แบบ haircut ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา เช่น

  • จำนวนหนี้สิน หากมีหนี้สินจำนวนน้อย อาจพิจารณาการเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ หรือลดอัตราดอกเบี้ยแทน
  • ความสามารถในการชำระหนี้ ควรประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

 

การเคลียร์หนี้แบบ haircut ช่วยปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจมาพร้อมกับผลเสีย เช่น คะแนนเครดิตลดลงและไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อในอนาคต ก่อนตัดสินใจเลือกวิธีนี้ ลูกหนี้ควรพิจารณาสถานการณ์ทางการเงินของตนอย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบทั้งหมด หากคุณต้องการรักษาเครดิตที่ดีและสามารถใช้บริการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ควรรักษาการจ่ายหนี้ให้ตรงเวลาและวางแผนการเงินให้ดีเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่จ่ายหนี้ในอนาคต

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ย้อนกลับ