ทิปส์การเงิน

สัญญาณปัญหาหนี้

ปัญหาหนี้มีทางออก เอมันนี่พร้อมให้คำปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้

กรณีลูกค้าพบสัญญาณปัญหาหนี้ เช่น จ่ายขั้นต่ำ จ่ายช้า กดบัตรเงินสดมาจ่ายคืนหนี้อื่น รายได้ไม่พอรายจ่าย

ขอรับคำปรึกษา โทร.02-012-8100 เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือร่วมกัน

#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #Amoney #บัดดี้เรื่องเงิน

 

ย้อนกลับ