ทิปส์การเงิน

เรื่องต้องรู้ ก่อนเจรจาปรับโครงสร้างหนี้

ไม่คิดค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้างหนี้ ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน
ซึ่งจำเป็นต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้
ขอรับคำปรึกษา โทร.02-012-8100

#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #Amoney#บัดดี้เรื่องเงิน

 

ย้อนกลับ