ทิปส์การเงิน

เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้วขอปรับซ้ำได้หรือไม่?

เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้วปรับซ้ำได้หรือไม่?
หากเคยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ก่อนเป็นหนี้เสีย
แต่ตอนนี้จ่ายไม่ไหวกลายเป็นหนี้เสีย ยังสามารถ
ขอปรับโครงสร้างหนี้ได้อีกตามเกณฑ์
แต่หากเคยปรับโครงสร้างหนี้
ทั้งก่อนและหลังเป็นหนี้เสียแล้ว
ยังสามารถปรึกษาเจ้าหนี้ได้เป็นรายกรณี


*หมายเหตุ Responsible lending ลูกหนี้มีสิทธิขอปรับโครงสร้างหนี้
ก่อนเป็นหนี้เสีย อย่างน้อย 1 ครั้ง และหลังเป็นหนี้เสีย อย่างน้อย 1 ครั้ง
โดยนับรวมการปรับโครงสร้างหนี้ก่อน 1 ม.ค.67
สนใจขอรับคำปรึกษา โทร.02-012-8100
#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #Amoney#บัดดี้เรื่องเงิน

 

ย้อนกลับ