ทิปส์การเงิน

มีหนี้กับหลายเจ้าหนี้ จะทำอย่างไร ?

มีหนี้กับหลายเจ้าหนี้ จะทำอย่างไร?
ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ โดยแจ้งข้อมูลภาระหนี้ทั้งหมดให้ครบถ้วน
โดยเจ้าหนี้แต่ละรายจะพิจารณาภาระหนี้ทั้งหมด
และเสนอเงื่อนไขตามความสามารถในการชำระหนี้และมีเงินเพียงพอในการดำรงชีพ
หรือ ติดต่อคลินิกแก้หนี้ เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ไว้ที่เดียว หากเข้าข่ายตามที่กำหนด


สนใจขอรับคำปรึกษา โทร.02-012-8100
#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #Amoney#บัดดี้เรื่องเงิน

 

ย้อนกลับ