ทิปส์การเงิน

มาตรการแก้หนี้เรื้อรัง 'ปิดจบกันที หนี้เรื้อรัง'

ถ้าได้รับการแจ้งเตือนว่าเป็นลูกหนี้เรื้อรัง (severe PD) จะได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมมาตรการเพื่อปิดจบหนี้
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมมาตรการ
>ระยะเวลาปิดจบหนี้ภายใน 5 ปี 
>อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15 % ต่อปี 
>เงื่อนไขผ่อนไหวเหมาะสมกับรายได้
>แต่ต้องระงับวงเงินสินเชื่อของบัญชีที่เข้าร่วม เพื่อให้สามารถปิดจบได้จริง
สำหรับลูกหนี้ที่เริ่มเรื้อรัง (general PD)  ให้รีบติดต่อเจ้าหนี้หากต้องการแก้หนี้  เจ้าหนี้จะมีแนวทางให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมเป็นรายกรณี
เริ่ม 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
สนใจขอรับคำปรึกษา โทร.02-012-8100
#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #Amoney#บัดดี้เรื่องเงิน

ย้อนกลับ