ทิปส์การเงิน

3 เรื่องต้องรู้ ก่อนเข้าร่วมมาตรการปิดจบ หนี้เรื้อรัง

3 เรื่องต้องรู้ ก่อนเข้าร่วมมาตรการปิดจบ หนี้เรื้อรัง
1.) ได้รับสิทธิ 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชีสินเชื่อ  
2.) การรายงานข้อมูล การเข้ามาตรการในเครดิตบูโร (NCB)
3.) ระงับวงเงินสินเชื่อเดิม (แต่เมื่อเข้าร่วมมาตรการแล้ว อาจได้รับวงเงินเฉพาะกรณีฉุกเฉิน)


สามารถขอออกจากมาตรการได้ แต่จะไม่ได้รับสิทธิแก้หนี้ตามเงื่อนไขเดิม
เริ่ม 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
สนใจขอรับคำปรึกษา โทร.02-012-8100
#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #Amoney #บัดดี้เรื่องเงิน

 

ย้อนกลับ