ทิปส์การเงิน

ตอบข้อสงสัยมาตรการปิดจบหนี้หนี้เรื้อรัง

ตอบข้อสงสัยมาตรการปิดจบหนี้หนี้เรื้อรัง
(1) ทำไมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรังไม่รวมหนี้บัตรเครดิต
(2) ทำไมต้องมีเงื่อนไขปิดวงเงิน หากเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง
(3) การเข้ามาตรการปิดจบหนี้เรื้อรังจะมีการรายงานข้อมูลในเครดิตบูโร (NCB) หรือไม่
 
สนใจขอรับคำปรึกษา โทร.02-012-8100
#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #Amoney #บัดดี้เรื่องเงิน
 
ย้อนกลับ