ทิปส์การเงิน

โฆษณาอย่างรับผิดชอบ ส่งเสริมวินัยให้ลูกหนี้

 

  • แสดงข้อมูลสำคัญถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเปรียบเทียบได้
  • ไม่กระตุ้นให้กู้จนจ่ายไม่ไหวโดยแจ้งคำเตือนให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
  • “เตือน” และ “กระตุ้น” ให้ชำระหนี้อย่างมีวินัย

สนใจขอรับคำปรึกษา โทร.02-012-8100

#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #Amoney #บัดดี้เรื่องเงิน

ย้อนกลับ