บริการ e-Statement/e-NCB

สมัครง่าย จ่ายสะดวก ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

e-Statement/e-NCB คืออะไร ?

คือ บริการขอรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ("e-Statement") และหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตที่รายงานบริษัทข้อมูลเครดิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ ("e-NCB Letter") ทางอีเมล โดยผู้ที่สมัครใช้บริการนี้จะได้รับเอกสารผ่านทางอีเมลของผู้สมัคร เพิ่มความสะดวกและไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารหาย หรือ ได้รับเอกสารล่าช้า โดยไม่มีการคิดคำนวณค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ

สมัครบริการ E-statement/e-NCB ได้อย่างไร ?

สามารถสมัครผ่านทางเคาท์เตอร์ A money ทุกสาขา หรือทางหน้าเว็ปไซต์ A money หรือ ทาง โมบาย แอปพลิเคชัน A money

กรณีสมัครใช้บริการผ่านทางเคาท์เตอร์ A money ทุกสาขา หรือทางหน้าเว็ปไซต์ A money

บริษัทจะจัดส่ง e-Statement/e-NCB ให้กับผู้ใช้บริการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ("e-mail") ตาม e-mail address นั้น ในรูปแบบของ PDF File โดยวิธีการป้อนรหัสข้อมูลส่วนตัว

กรณีสมัครผ่าน Mobile Application A money

บริษัทจะจัดส่ง e-Statement/e-NCB ให้กับผู้ใช้บริการ โดยวิธีการ Push notification ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถกดลิ้งค์และเรียกดู e-Letter ได้ โดย ไม่ต้องป้อนรหัสข้อมูลส่วนตัว

สมัครบริการ e-Statement/e-NCB มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

ไม่มีค่าใช้จ่าย

จะได้รับ e-Statement ทันที หลังจากที่สมัครรับหรือไม่? e-Statement หรือไม่ ?

หลังจากที่ทำการสมัครรับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในรอบบิลถัดไป

จะได้รับ e-NCB ทันที หลังจากที่สมัครรับ หรือไม่?

จะจัดส่ง e-NCB Letter ให้กับผู้ใช้บริการภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

สามารถเปลี่ยนอีเมลที่ใช้รับ e-Statement/e-NCB ได้หรือไม่ ?

สามารถเปลี่ยนอีเมลที่ใช้รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้และหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตที่รายงานบริษัทข้อมูลเครดิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการทำรายการเปลี่ยนที่เคาท์เตอร์ A money ทุกสาขา หรือผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของ A money

สามารถยกเลิกการรับสมัครรับ e-Statement/e-NCB ได้หรือไม่ ?

สามารถยกเลิกการรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการทำรายการยกเลิกที่เคาท์เตอร์ A money ทุกสาขา หรือผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของ A money

โดยแจ้งขอยกเลิกการใช้บริการตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยจะมีผลในรอบบัญชีถัดจากรอบบัญชีที่มีการแจ้งยกเลิก

หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดรายการต่างๆเพิ่มเติม เกี่ยวกับ e-Statement/e-NCB ทำอย่างไร ?

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครใช้ e-Statement สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 0-2004-5000 เวลาทำการ 9.00 ถึง 18.00 น. ทุกวัน