บริการ e-Statement/e-NCB

สมัครง่าย จ่ายสะดวก ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

A money e-Statement service/e-NCB

หรือ บริการแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อและใบเสร็จรับเงิน บัตรกดเงินสด A money อิเล็กทรอนิกส์

คือ บริการจัดส่งใบแจ้งยอดการ ใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงิน บัตรกดเงินสด A money ทางอีเมล โดยผู้ที่สมัครใช้บริการนี้จะได้รับ ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ /ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมลของผู้สมัครทุกเดือน เพิ่มความสะดวกและไม่ต้องกังวล เรื่องเอกสารหาย หรือ ได้รับเอกสารล่าช้า โดยไม่มีการคิดคำนวณค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ