คำถามที่พบบ่อย ติดต่อง่าย มั่นใจ ..ครอบคลุมไปทุกพื้นที่

ต้องการสอบถามค่างวดค้างชำระ ติดต่ออย่างไร

สอบถามค่างวดค้างชำระได้ที่แผนกติดตามหนี้สิน โทร. 02-012-8100

ยกเลิกบริการหักบัญชีอัตโนมัติอย่างไร

ท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ที่ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ของท่าน

เปลี่ยนแปลงวันชำระเงินได้อย่างไร

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงวันชำระเงินได้ 2 ช่องทาง

 • A money ทุกสาขา
 • ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2004-5000 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น. ทุกวัน

กรณีที่มียอดชำระยอดขั้นต่ำที่เรียกเก็บ จะต้องทำการชำระเงินก่อนจึงจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงวันชำระเงินได้

บัตรกดเงินสด A money สามารถแบ่งผ่อนชำระเป็นงวดได้หรือไม่

ท่านสามารถคำนวณงวดชำระได้ที่ https://www.amoney.co.th/calculate_loan

ชำระเงินได้ที่ไหน?

 • จุดบริการ โลตัส (ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ)
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ค่าธรรมเนียม 20 บาท/รายการ)
 • ธนาคารกรุงไทย  (ค่าธรรมเนียม 10-20 บาท/รายการ)
 • ธนาคารอื่น ๆ ที่ให้บริการชำระบิลข้ามธนาคาร (ไม่เกิน 5 บาท/รายการ ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์, ไม่เกิน 20 บาท/รายการ ในช่องทางสาขา)
 • แอปพลิเคชัน A money (ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ)

ต้องการปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร?

ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2004-5000 เวลา 9.00 – 18.00 น. ทุกวัน เพื่อตรวจสอบยอดหนี้คงค้างทั้งหมด และชำระยอดคงค้าง หลังจากชำระยอดคงค้างเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกบัตรได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • นำบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง พร้อมบัตรกดเงินสด A money (ถ้ามี) ติดต่อที่ A money ทุกสาขา
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุความประสงค์ขอยกเลิกบัตรกดเงินสด A money ลงในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส่งเข้ามาที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ทางแฟกซ์ หมายเลข 0-2117-5009

กรณีที่ชำระเงินเข้ามาเกินกว่ายอดหนี้คงค้างทั้งหมด หากต้องการขอรับเงินคืน ท่านสามารถยื่นแบบฟอร์มใบคำร้องได้ที่ A money ทุกสาขา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หรือส่งคำร้องผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ แฟกซ์หมายเลข 0-2117-5009 ให้ทำการส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารพร้อมระบุความจำนงขอรับเงินที่ชำระเข้ามาเกินคืน

หากไม่มีใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ จะชำระเงินได้อย่างไร?

 1. สามารถใช้ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อใบเดิม ไปชำระได้ที่จุดบริการรับชำระที่ระบุในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อและคู่มือการใช้งานบัตรกดเงินสด A money
 2. ใช้หมายเลข 16 หลักตามที่ปรากฏหน้าบัตรกดเงินสด A money ชำระได้ที่ตัวแทนรับชำระ (จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยแจ้งรหัสบริษัทฯ 99, โลตัส โดยแจ้งรหัสบริษัทฯ 501 และจุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี)
 3. แอปพลิเคชัน A money เลือก เมนู “การชำระเงิน” จากนั้น สามารถเลือกชำระผ่าน Barcode/QR code หรือชำระผ่าน Mobile Banking (ปัจจุบันรองรับ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย และ ธ.กรุงไทย)

ชำระเงินเกินกว่ายอดชำระทั้งหมด จะต้องทำอย่างไร?

ส่วนที่ชำระเกินจะอยู่ในบัญชีของลูกค้า ซึ่งจะนำไปหักกับยอดที่ทำรายการกดเงินในครั้งต่อไป

หากผิดนัดชำระ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่?

หากชำระล่าช้าเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนด จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม 100 บาท/งวด เพื่อหลีกเลี่ยงค่าติดตามทวงถาม กรุณาชำระเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บภายในวันที่กำหนดเท่านั้น

ตรวจสอบยอดที่ต้องชำระและวันครบกำหนดชำระเงินได้อย่างไร?

สามารถตรวจสอบยอดที่ต้องชำระและวันครบกำหนดชำระเงินได้ 3 ช่องทางดังต่อไปนี้

 1. ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โดยทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติ หมายเลข 0-2004-5000 เมนู *3
 2. เว็บไซต์ www.Amoney.in.th โดยเลือกเมนู “บริการตรวจสอบยอดชำระ” และกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ครับ 
  - หมายเลขหน้าบัตรกดเงินสด A money 
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 4 หลักท้าย ที่ได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ 
  - วัน/เดือน/ปีเกิด 
  - วันเกิด เช่น จันทร์ อังคาร พุธ 
  - วงเงินบัตรกดเงินสด หลังจากนั้นกดปุ่ม “รายละเอียดยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ”
 3. แอปพลิเคชัน A money เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”